Læreplan

Lokal lærerplan for leirskolen

Målsetning:

Elevene skal:

Gjennom direkte erfaring, selvstudier og undervisning bli kjent med et nytt miljø ulikt det de til daglig ferdes i.

I bofellesskap, ved sosialt samvær og gjennom fellesopplevelser, fremme egenskaper
som er viktige for den enkelte elev og for klassens videre utvikling.

 

I det maritime miljø som Skottevik Maritime Leirskole er en del av, legges det stor
vekt på at elevene gis anledning til følgende:

 • Gjøre seg kjent med plante- og dyrelivet i strandsonen.
 • Forstå sammenhengen i natur og nødvendigheten av økologisk balanse i havet.
 • Utvikle sine praktiske ferdigheter i bruk av båter og redskap og lære regler for fiske og ferdsel på sjøen
 • Få kjennskap til den lokale utvikling av naturen, næringsgrunnlaget og bosettingen
 • Få øvelse i å tilberede mat og holde orden på tildelt hytte
 • Få øvelse i å bo sammen over flere dager
 • Oppleve gleden ved levende natur

 

Del-emner:

Livet i fjæra
Elevene skal gjennom observasjon og innhenting av materiale bli kjent med de vanligste plante – og dyrearter i strandsonen.

 

Følgende arter skal gjenkjennes:
Planter: Strandnellik, bergknapp, sjøsalat, blæretang, grisetang, sukkertare og fingertare.
Fugler: Fiskemåke, gråmåke, sildemåle, svartbak, hettemåke, ærfugl, tjeld og terne.
Fisk: Torsk, sei, lyr, berggylte og flyndre.
Krepsdyr: Hummer, krabbe, reke og eremittkreps.
Snegler: Strandsnegl, purpursnegl og albuesnegl.
Muslinger: Blåskjell, sandskjell, østers og hjerteskjell.

 

Fiske/båtbruk:

 • Bli kjent med bruken av ulike fiskeredskaper som sluk, pilk, bunnsnøre,
 • dorg, ruser, teiner og garn.
 • Få øvelse i å rense og eventuelt tilberede fisk
 • Kunne ro, skåte og fortøye robåt samt benytte kano på en sikker måte.

 

Lokalhistorie/kystkultur:

 • Lære om stedets utvikling fra istiden og fram til i dag
 • Se eksempler på landheving og virkninger av denne
 • Få kjennskap til tidligere generasjoners kamp for å overleve.
 • Gjennom fortelling og ved selvsyn lære om dagliglivet i et kystmiljø
  (1700 – tallet til i dag)

 

Økologi

 • Vite forskjell mellom nedbrytbare og ikke nedbrytbare materialer
 • Vite forskjell mellom fornybare og ikke fornybare ressurser
 • Kjenne til nødvendigheten av ren luft og rent vann.

 

Sjøvett

 • Elevene skal kunne ro og skåte
 • Elevene skal kunne de ti sjøvettreglene ( forberedes hjemme)
 • Elevene skal kunne de viktigste styringsreglene ( forberedes hjemme)
 • Elevene skal kunne fortøye en båt
 • Elevene skal kunne dobbelt halvstikk
 • Elevene gis anledning til å lære følgende knuter: flaggstikk,
  båtmannsknop, pålestikk og spleis

Vi ser gjerne at ansvarlig følgelærer kommer med eventuelle forslag på andre emner som ønskes belyst under leirskoleoppholdet. Så langt det lar seg gjøre, vil vi ta inn endringer i samråd med brukerskolene.

 


Del