Personvernerklæring

Generell informasjon

Her vil vi gi dere en del informasjon som kan være nyttig under oppholdet.

PERSONVERNERKLÆRING

BEHANDLINGSANSVARLIG

Administrativ Leder er på vegne av Skottevik Feriesenter AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og fødselsdato. Dette er kun den informasjonen kunden selv registrerer via kontaktskjema, søknadsskjema og nettbestilling. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi brukeren informasjon, tilbud og service i forbindelse med brukerens kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser etter det aktive samtykket brukeren har gitt.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Dersom du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

PERSONVERNOMBUD

Vi har et personvernombud, Administrativ Leder, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@skottevik.no,

eller

Skottevik Feriesenter, Sandeveien 35, 4770 Høvåg

 

 


Del