Ansvarsbeskrivelse

Ansvarsbeskrivelse

1. Generelt

 • Partene er sammen ansvarlige for å utarbeide et best mulig opplegg for elevene.
  Skotteviks faste personell kjenner miljøet og stedets muligheter. Følgelærer kjenner elevene og deres forutsetninger og ønsker.
 • Følgelærerens juridiske ansvar vis a vis elevene avviker ikke særlig fra vanlig skolesituasjon.
  Under leirskoleopphold, som ellers, forventes det at lærerne ikke utsetter elevene for større risiko enn dagliglivets tillatte eller aksepterte risiko.
  For øvrig er elevene yrkesskadeforsikret i henhold til Folketrygdlovens
  §11. pkt. F.

 

2. Internatsektoren (leirskoleleder)

 • Generelle vertskapsplikter
 • Ansvar for tilsyn utenom leirskolelærerens bundne arbeidstid
 • Sovende nattevakt
 • Ledelse og koordinering av forretningsmessig og daglig drift
 • Ansvar for skolerom, forlegning, brensel, lys, renhold, innbo, mat m.v.
  (jfr. KUD´s retningslinjer for leirskolevirksomhet).

 

3. Pedagogisk sektor (ansvarlig leirskolelærer)

 • Ansvar for tilrettelegging av det pedagogiske opplegget
 • Ansvar for tilpasning og gjennomføring av det pedagogiske opplegget i samråd med ansvarlig følgelærer.
 • Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid ved leirskolestedet og disponering av kommunale midler til utstyr m.v.

 

4. Brukersektoren (ansvarlig følgelærer)

 • Ansvar for at leirskolen blir integrert i klassens arbeid i forbindelse med leirskoleoppholdet, herunder sørge for bl.a. nødvendig forhåndsinformasjon til leirskolestedet med hensyn til relevante opplysninger om elevene.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av reise til og fra leirskolestedet
 • I samråd med leirskolelærerne å ta del i det pedagogiske opplegget
 • Ha som særlig plikt å ta seg av elevene i den tiden leirskolelærere ikke er tilstede
 • Medvirke til at leirskolestedets ordensregler blir fulgt
 • Ha tilsyn ved bading i sjø og svømmebassenget. Det er gode muligheter for bading ved Skottevik Maritime Leirskole, enten i et stort oppvarmet svømmebasseng, eller i sjøen. Leirskolen stiller bassenget til disposisjon, mot at følgelærere har tilsyn og innehar godkjente livredderprøver av året.

Timefordeling

Merforbruk arbeidstid
Vår leirskole har 27,5 timer pedagogisk undervisning pr. uke. I grove trekk har Skottevik Maritime Leirskole ansvar for elevoppfølging i tiden kl. 08.00 – 20.00 og brukerskolen ansvar for elevoppfølgning i tiden kl. 20.00-08.00.

Skottevik Maritime Leirskole forutsetter at medfølgende lærer(e) følger elevenes program gjennom uken. På dagtid er følgelærer uten pedagogisk ansvar, men vil alltid være elevenes nærmeste foresatte, dersom uforutsette hendelser skulle oppstå.

Følgelærere blir bedt om å sette opp vaktliste for tilsyn ved svømmebasseng og brygger (lunsjtid og etter middag).

Ingen leirskoleuker er like, så tilpassing blir et nøkkelord i denne sammenheng.

 

PRISER FOR LEIRSKOLEOPPHOLD I 2016:

Barneskole: 5 DGN Kr. 1820,- pr. elev
Ungdomsskole: 5 DGN Kr. 1860,- pr. elev
En leder gratis pr. gruppe. Det legges til grunn at en gruppe består av fra 16 til 22 elever.
Ekstra medfølgende leder koster kr. 925,- 5 dagers opphold.

Betaling

Ved bestilling:
Depositum, 10% av totalprisen, jmf. Leirskoleforeningens retningslinjer. Bekreftelse med betalingsinformasjon blir tilsendt etter at vi har mottatt bestilling og refusjonsgaranti.

4 uker før ankomst:
Restbeløpet = totalbeløpet – tidligere innbetalt depositum.
Restbeløpet overføres til vår bankkonto: 3126.22.11331

Refusjonsgaranti

Det forutsettes at klasser som kommer til Skottevik Maritime Leirskole har gyldig refusjonsgaranti, jmf. Forskrifter for leirskole og rundskriv kap.225,post 66.2009.

 

Velkommen til Skottevik!


Del