Sløyebod

Sløy og rens fisken på anlegget

I Seiviga har vi også tilrettelagt for at du kan rense og vaske fangsten etter endt dag ute på havet.

Dette er også et godt treffsted hvor du kan dele erfaringer med andre fiskere på anlegget. Vi har to fileteringsbord og har derfor gode arbeidsforhold for å sikre kvaliteten på fangsten.

Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å fryse ned fisk i fryseren i leilighetene. Det er mulighet for å leie fryseskap.


Del