Fisketips

Når og under hvilke forhold er det best å fiske?

Mange utenforstående mener at man kan få masse fisk ved simpelthen å slenge ut snøret og at fisken biter automatisk.

Mange typiske ferksvannsfiskere hevder videre at havfiske ikke gir noen utfordringer. Vi påstår at havfiske er en minst like stor utfordring som laksefiske. En saltvannsfisker må ta en rekke betraktninger for å finne fisk. Først og fremst må man basere seg på at alle typer fisk tiltrekkes til steder hvor de kan finne mat. De ulike fiskeslagene foretrekker forskjellig mat slik at det er en stor fordel å vite noe om hva slags mat de ulike slagene livnærer seg på. Sist, men ikke minst er det en fordel å vite hvor slik mat finnes. Vi ønsker på ingen måte å påstå at vi har noe fasit for å få fisk, men vi har listet opp noen plasser som tradisjonelt er gode.

Når på døgnet:
Lysforholdene spiller ikke like stor rolle som i ferskvann, men spiller allikevel en viktig rolle. Dette er avhengig av hvor dypt man fisker. Det er naturligvis veldig mørkt på ca. 100 meter slik at lyset ikke blir så avgjørende. Det som er viktig å vite er at fisken blir mindre sky når det er mørkt slik at den da ofte trekker nærmere land for å jakte på småfisk, krabber osv. I tillegg er det viktig å påpeke at en del arter kun er aktive om natten og at de således er vanskelig å fange om dagen. Eksempel på en slik fisk er tunge.

Tidevann:
I Norge er ikke forskjellen på flo og fjære særlig stor, men enkelte lokale steder her på Sørlandet skiller det opp til en halv meter. Til tross for at Sør- Norge ikke har stor forskjell så spiller det absolutt en rolle. Generelt kan man si at det er best å fiske på stigende vann. Vannstrømmen inn mot land fører ofte føden og byttefisken på bestemte steder. Særlig flatfisk som flyndre merker endringene i trykket fra tidevannet og medfører at de aktivt begynner på å jakte etter mat.

Vind:
Også vindforholdene er viktige elementer for fiskelykken. Pålandsvind er ofte svært gunstig og fisken går gjerne inn mot land for å finne mat i nærheten av svaberg, som vi har rikelig med på Skottevik. Torsk, lyr og sjøørret er eksempler på slag man lettere får kontakt med etter kraftig pålandsvind. I tillegg bør du som blir utsatt for fiskeforbud på grunn av storm trøste deg med at fisket langs land ofte er utmerket etter en storm.


Del