Fiskeregler

Regler for sportsfiske i sjøen

SPORTSFISKE I SJØEN ER GRATIS

Det stilles ikke krav om betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre. Det samme gjelder for fiske i sjøen etter sjøørret, laks og sjørøye.

FISKETURISME I NORGE

Utførselsbegrensing for fisk og fiskeprodukter.
Fra 1. juni 2006 er det ikke tillatt å utføre mer enn 15 kg fisk eller fiskeprodukter per person fra Norge. Fiskerimyndighetene krever at alle sportsfiskere skal følge gjeldende forskrifter om minstestørrelse på fisk, slik som det også gjelder for yrkesfiskere.

Utførselsbegrensingene gjelder for både fisk som er renset og for bearbeidede produkter som for eksempel fiskefilet. Uavhengig av utførselsbegrensingen kan en fisker i tillegg til den tillatte mengden ta med en hel fisk (som trofé). Utførselsbegrensningen gjelder for alle, også for norske borgere.


Del